Ócsai Műemlékbazilika

Az öregfalu központjában áll a premontrei prépostság XIII. században épült kéttornyos bazilikája, mely román kori építészetünk legértékesebb alkotása.

A prépostság a török időkben megszűnt, 1560 táján már a reformátusok vették birtokukba. A templomot 1777-ben felújították és karzattal bővítették.

1896-ban kezdték meg a helyreállítását.
1996-ban a helyreállított templom Európa Díjat kapott.

Az 1778-ban megnyitott temetőben mintegy 500 régi, jellegzetes, túlnyomórészt helybeli fafaragó által készített kopjafa látható.